Universiti Teknologi MARA (UiTM) telah berjaya menerima Anugerah Centre of Excellence Technology (CoET) daripada Menteri Sumber Manusia, YB Dato’ Sri Richard Riot Anak Jaem pada 27 Julai, 2017 di Pullman Kuala Lumpur.

UiTM melalui Fakulti Sains Komputer dan Matematik (FSKM) telah dianugerahkan CoET bagi mengendalikan latihan perisian SAP dan Big Data dibawah tajaan Yayasan Peneraju.

FSKM akan menerima perisian SAP ini untuk tujuan penyelidikan, pengajaran & pembelajaran. Dengan CoET ini FSKM akan dapat mendedahkan lebih ramai pelajar dengan  pengendalian perisian SAP yang diperlukan oleh Industry 4.0

Tahniah FSKM!!!