Quality Documents

Manual Kualiti FSKM (keluaran 7)

Prosedur Operasi

Kod Prosedur Nama Prosedur Ketua Dokumen
PK.UiTM.FSKM (O).01 Prosedur Reka Bentuk dan Semakan Kurikulum Program
Nur Diyana Mat Turidi
PK.UiTM.FSKM (O).02 Prosedur Pengecualian Kredit
PK.UiTM.FSKM (O).03 Prosedur Penyediaan Fail Kursus
PK.UiTM.FSKM (O).04 Prosedur Penyediaan Portfolio Pengajaran
4Lampiran A
4Lampiran B
Teaching Portfolio - A Handbook for UiTM Academis Staff
Teaching Portfolio (Part B) -Template to Create Your Own Teaching Portfolio
PK.UiTM.FSKM (O).05 Prosedur Penyediaan Jadual Waktu Kuliah
PK.UiTM.FSKM (O).06 Prosedur Pemantauan Profesionalisma Pensyarah (PRO-PENS)
PK.UiTM.FSKM (O).07 Prosedur Pengendalian/Penilaian Projek Tahun Akhir Sarjana Muda
7Lampiran 1a
7Lampiran 1b
7Lampiran 2
7Lampiran 3
7Lampiran 3
7Lampiran 3
7Lampiran 4
7Lampiran 5
7Lampiran 6
Carta Alir FYP Sains Matematik
Carta Alir FYP Sains Pengkomputeran
Penilaian Cadangan FYP
MPS660 Sains Aktuari
MSP660 Matematik
MSP660 Statistik
Contoh Surat lantikan Penyelia (1)
Contoh Surat Lantikan PemeriksaPenilai
Aktiviti FYP
PK.UiTM.FSKM (O).08 Prosedur Pengendalian Latihan Industri En Amirahudin Jamaludin
PK.UiTM.FSKM (O).09 Prosedur Penyediaan Kertas Soalan Peperiksaan Akhir
Nur Diyana Mat Turidi
PK.UiTM.FSKM (O).10 Prosedur Pengendalian  Peperiksaan Akhir
PK.UiTM.FSKM (O).11 Prosedur Pengurusan Keputusan Peperiksaan Akhir
PK.UiTM.FSKM (O).12 Prosedur Pengurusan Pembentangan Cadangan Penyelidikan (DRP)
PK.UiTM.FSKM (O).13 Prosedur Permohonan Geran Penyelidikan En Amirahudin Jamaludin
PK.UiTM.FSKM (O).14 Prosedur Kawalan Produk yang Tidak Memenuhi Spesifikasi Mohd Alias JaisProsedur Pengurusan

Kod Prosedur Nama Prosedur Ketua Dokumen
PK.UiTM.FSKM (P).01 Prosedur Kawalan Dokumen Mohd Alias Jais
PK.UiTM.FSKM (P).02 Prosedur Kawalan Rekod
PK.UiTM.FSKM (P).03 Prosedur Audit Dalam
PK.UiTM.FSKM (P).04 Prosedur Aduan dan Maklum Balas Pelanggan
PK.UiTM.FSKM (P).05 Prosedur Tindakan Pembetulan
PK.UiTM.FSKM (P).06 Prosedur Tindakan Pencegahan
PK.UiTM.FSKM (P).07 Prosedur Pengurusan Latihan
PK.UiTM.FSKM (P).08 Prosedur Pengurusan Perolehan
PK.UiTM.FSKM (P).09 Prosedur Penyelenggaraan Ruang dan Peralatan Pembelajaran
PK.UiTM.FSKM (P).10 Prosedur Pengurusan Risiko