Visi

 • Mengungguli kesarjanaan dan kecemerlangan akademik berintensifkan penyelidikan serta melahirkan teknousahawan Komputeran dan Matematik.

Misi

 • Mempertingkatkan keilmuan, kepakaran dan profesionalisme melalui ekosistem pendidikan dan penyelidikan berinovasi serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan.

Objektif

 • 80% graduan mendapat pekerjaan semasa konvokesyen.
 • 2.5% graduan menjadi teknousahawan semasa konvokesyen.
 • 90% pelajar peringkat Sarjana Muda menamatkan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan (GOT).
 • 60% pelajar peringkat Sarjana secara kerja kursus sepenuh masa menamatkan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan (GOT).
 • 1% pelajar peringkat pasca siswazah secara penyelidikan sepenuh masa menamatkan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan (GOT).
 • Semua kurikulum bersifat kerja kursus disemak selewat-lewatnya setiap 4 tahun bagi program yang tempoh pengajiannya kurang dari 4 tahun.
 • 35% daripada pensyarah berkelayakan Doktor Falsafah.
 • 10 pelajar menamatkan program pengajian Ijazah Kedoktoran setahun.
 • 51 penerbitan dalam jurnal berindeks setahun.
 • Jumlah geran penyelidikan mencapai RM1 juta setahun..

Tema

FSKM Mengungguli Kecemerlangan
FSKM In Excellence