ALUMNI TALK: CAREER IN DATA ANALYTICS

Program Alumni Talk: Career in Data Analytics telah diadakan pada 5 Oktober 2019, bertempat di Dewan Kuliah 1, FSKM. Program ini telah dianjurkan oleh Artificial Intelligence Society (AIS) dan telah melibatkan seramai 72 pelajar Semester 3, 4, 5, dan 6 Program CS243/CS259. Tetamu jemputan adalah Encik Muhammad Athari bin Ismail, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimdeia (SKMM) dan Encik Mohd Azrin bin Hassan, Fomema Sdn Bhd. Program ini telah memberikan pengetahuan melalui perkongsian pengalaman kerjaya. Para pelajar juga dapat memotivasikan diri dengan tips yang diberikan serta mendapat idea hala tuju kerja yang bersesuaian dengan kemahiran mereka. Para penceramah juga telah memberikan tips dan cara pemikiran kreatif dan kritis pelajar untuk menyelesaikan masalah yang bakal dihadapi oleh mereka dalam bidang kerjaya yang mereka pilih nanti.