INDUSTRIAL VISIT TO UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA

Program lawatan ke Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia telah diadaken pada ini diadakan pada 28 November 2019. Program ini melibatkan 20 peserta yang terdiri daripada 2 orang pensyarah dan 18 orang pelajar. Objektif program ini diadakan adalah untuk memahami konsep Enterprise Architecture dan mengapa sesebuah organisasi memerlukan Enterprise Architecture dan memahami bagaimana Enterprise Architecture diimplementasikan dan peluang kerjaya dalam bidang tersebut.