FUTURE PLANNING RETIREMENT TALK

Program ini diadakan pada 16 April 2019 (Selasa) melibatkan satu hari, bertempat di Dewan Al-Ghazali, FSKM. Program ini melibatkan 152 peserta yang terdiri daripada 2 orang staf dan 150 orang pelajar. Tetamu jemputan adalah Encik Tia Iskandar bin Abdullah dari KWSP. Objektif program ini diadakan adalar untuk memberikan pendedahan ilmu menghadapi dunia selepas graduasi yang semakin mencabar; menarik minat para pelajar untuk mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan kursus yang diambil berdasarkan perkongsian daripada wakil industri persaraan dan memberi kesedaran kepada para pelajar mengenai kepentingan simpanan kewangan di masa hadapan.