PROGRAM PEMBIAYAAN PERTANDINGAN CYBERHEROES 

Program ini diadakan selama 2 hari iaitu pada 6 Mac 2019 (Isnin) hingga 7 Mac 2019 (Selasa) bertempat di APU Bukit Jalil. Program ini adalah program usahasama antara Cybersecurity Malaysia dan Standard Charted Bank. Program ini melibatkan peserta seramai 7 orang yang terdiri daripada 1 orang staf dan 6 pelajar.