Objektif Nilai dan Etika Warga UiTM 
Menjadikan UiTM berintegriti tinggi sesuai dengan Dasar Integriti UiTM,iaitu; UiTM beriltizam membudayakan pengurusan yang berintegriti dan berakauntabiliti ke arah menjadi Universiti Bertaraf Dunia dan Dasar Pembangunan Pelajar UiTM, iaitu; Melahirkan Modal Insan Kelas Pertama.

 

Definisi Nilai dan Etika Warga UiTM
Kepercayaan yang mendorong tanggungjawab dan tingkah laku warga untuk membentuk citra warga UiTM dalam sebuah institusi pengajian tinggi awam yang cekap, berdisiplin serta istiqamah mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat. Warga UiTM pula bermaksud, Staf Pentadbiran, Staf Akademik dan Pelajar di seluruh sistem UiTM.

 

Muat turun Buku Nilai dan Etika Warga UiTM

 

Quality Documents

Manual Kualiti FSKM (keluaran 7)

Prosedur Operasi

Kod Prosedur Nama Prosedur Ketua Dokumen
PK.UiTM.FSKM (O).01 Prosedur Reka Bentuk dan Semakan Kurikulum Program
Nur Diyana Mat Turidi
PK.UiTM.FSKM (O).02 Prosedur Pengecualian Kredit
PK.UiTM.FSKM (O).03 Prosedur Penyediaan Fail Kursus
PK.UiTM.FSKM (O).04 Prosedur Penyediaan Portfolio Pengajaran
4Lampiran A
4Lampiran B
Teaching Portfolio - A Handbook for UiTM Academis Staff
Teaching Portfolio (Part B) -Template to Create Your Own Teaching Portfolio
PK.UiTM.FSKM (O).05 Prosedur Penyediaan Jadual Waktu Kuliah
PK.UiTM.FSKM (O).06 Prosedur Pemantauan Profesionalisma Pensyarah (PRO-PENS)
PK.UiTM.FSKM (O).07 Prosedur Pengendalian/Penilaian Projek Tahun Akhir Sarjana Muda
7Lampiran 1a
7Lampiran 1b
7Lampiran 2
7Lampiran 3
7Lampiran 3
7Lampiran 3
7Lampiran 4
7Lampiran 5
7Lampiran 6
Carta Alir FYP Sains Matematik
Carta Alir FYP Sains Pengkomputeran
Penilaian Cadangan FYP
MPS660 Sains Aktuari
MSP660 Matematik
MSP660 Statistik
Contoh Surat lantikan Penyelia (1)
Contoh Surat Lantikan PemeriksaPenilai
Aktiviti FYP
PK.UiTM.FSKM (O).08 Prosedur Pengendalian Latihan Industri En Amirahudin Jamaludin
PK.UiTM.FSKM (O).09 Prosedur Penyediaan Kertas Soalan Peperiksaan Akhir
Nur Diyana Mat Turidi
PK.UiTM.FSKM (O).10 Prosedur Pengendalian  Peperiksaan Akhir
PK.UiTM.FSKM (O).11 Prosedur Pengurusan Keputusan Peperiksaan Akhir
PK.UiTM.FSKM (O).12 Prosedur Pengurusan Pembentangan Cadangan Penyelidikan (DRP)
PK.UiTM.FSKM (O).13 Prosedur Permohonan Geran Penyelidikan En Amirahudin Jamaludin
PK.UiTM.FSKM (O).14 Prosedur Kawalan Produk yang Tidak Memenuhi Spesifikasi Mohd Alias JaisProsedur Pengurusan

Kod Prosedur Nama Prosedur Ketua Dokumen
PK.UiTM.FSKM (P).01 Prosedur Kawalan Dokumen Mohd Alias Jais
PK.UiTM.FSKM (P).02 Prosedur Kawalan Rekod
PK.UiTM.FSKM (P).03 Prosedur Audit Dalam
PK.UiTM.FSKM (P).04 Prosedur Aduan dan Maklum Balas Pelanggan
PK.UiTM.FSKM (P).05 Prosedur Tindakan Pembetulan
PK.UiTM.FSKM (P).06 Prosedur Tindakan Pencegahan
PK.UiTM.FSKM (P).07 Prosedur Pengurusan Latihan
PK.UiTM.FSKM (P).08 Prosedur Pengurusan Perolehan
PK.UiTM.FSKM (P).09 Prosedur Penyelenggaraan Ruang dan Peralatan Pembelajaran
PK.UiTM.FSKM (P).10 Prosedur Pengurusan Risiko

 

 

Head of FSKM Quality Unit

Siti Aida Sheikh Hussin (Dr.)