ACTUARIAL TALK

ACTUARIAL TALK

Program ini diadakan pada 12 Mac 2019 bertempat di DK1, FSKM. Program ini melibatkan 82 peserta yang terdiri daripada 2 orang staf dan 80 orang pelajar. Tetamu jemputan adalah Mr Nick Wood dari Kent University, United Kingdom. Program ini menanamkan semangat ingin berjaya sehingga ke peringkat tertinggi dengan peluang-peluang yang ada di dalam bidang sains aktuari; mendedahkan pelajar aktuari kepada dunia sebenar, peluang pekerjaan dan aplikasi sains aktuari dan memberi impak yang baik kepada nama universiti.