Webinar Academic Writing Using Ms Word

Pada 18 Disember 2020, satu webinar Academic Writing Using Ms Word telah diadakan melalui platform Webex.Webinar anjuran inStat ini memberi pendedahan cara membuat citation yang betul menggunakan Ms Word. Webinar ini disertai oleh pelajar semester akhir. Webinar ini membantu pelajar menggunakan Ms Word secara efisyen dalam menghasilkan projek tahun akhir mereka.Webinar disampaikan oleh Puan Habibah Shaari, seorang Ms Office Trainer. Seramai 97 pelajar telah menyertai webinar ini.