Quality Management

Struktur Unit Kualiti

Manual Kualiti Fakulti Sains Komputer dan Matematik 2021

Manual Kualiti Fakulti Sains Komputer dan Matematik 2021

Prosedur Kualiti Operasi

PK.UiTM.FSKM(O).01-Prosedur Reka Bentuk dan Semakan Kurikulum Program

PK.UiTM.FSKM(O).02-Prosedur Pengecualian Kredit

PK.UiTM.FSKM(O).03-Prosedur Penyediaan Fail Kursus

PK.UiTM.FSKM(O).04-Prosedur Penyediaan Portfolio Pengajaran

PK.UiTM.FSKM(O).05-Prosedur Penyediaan Jadual Waktu Kuliah

PK.UiTM.FSKM(O).06-Prosedur Pemantauan Profesionalisma Pensyarah (PRO-PENS)

PK.UiTM.FSKM(O).07-Prosedur Pengendalian/Penilaian Projek Tahun Akhir Sarjana Muda

PK.UiTM.FSKM(O).08-Prosedur Pengendalian Latihan Industri

PK.UiTM.FSKM(O).09-Prosedur Penyediaan Kertas Soalan Peperiksaan Akhir

PK.UiTM.FSKM(O).10-Prosedur Pengendalian Peperiksaan Akhir

PK.UiTM.FSKM(O).11-Prosedur Pengurusan Keputusan Peperiksaan Akhir

PK.UiTM.FSKM(O).12-Prosedur Pengurusan Cadangan Penyelidikan (DRP)

PK.UiTM.FSKM(O).13-Prosedur Permohonan Geran Penyelidikan

PK.UiTM.FSKM(O).14-Prosedur Kawalan Produk yang Tidak Memenuhi Spesifikasi

PK.UiTM.FSKM(O).15-Prosedur Pertandingan Inovasi

PK.UiTM.FSKM(O).16-Prosedur Operasi Penerbitan

PK.UiTM.FSKM(O).17-Prosedur Operasi Entiti Kecemerlangan

PK.UiTM.FSKM(O).18-Prosedur Operasi Perundingan

PK.UiTM.FSKM(O).19-Prosedur Operasi Pelaporan MyRA

PK.UiTM.FSKM(O).20-Prosedur Operasi Permohonan Konferensi

PK.UiTM.FSKM(O).21-Prosedur Memorandum Persefahaman dan Memorandum Perjanjian  

PK.UiTM.FSKM(O).22-Prosedur Operasi Kerjasama Strategik

PK.UiTM.FSKM(O).23-Prosedur Operasi Ranking Champion

PK.UiTM.FSKM(O).24-Prosedur Permohonan Etika Penyelidikan

PK.UiTM.FSKM(O).25-Prosedur Permohonan Trek Penyelidikan