Lawatan dari Industri oleh Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)

Mesyuarat telah diadakan bersama Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM). Pihak AIM ingin berkolaborasi dengan FSKM , UiTM dalam penyediaan platform bagi pemasaran barang-barang dari peserta-peserta AIM.